Xiao Jinyu

The Prodigies War

4.5
Chapter 365 November 26, 2022
Chapter 364 November 26, 2022

First Immortal of the Sword

0
Chapter 20 November 20, 2022
Chapter 19 November 20, 2022

Talisman Emperor

4.9
Chapter 1558 November 17, 2019
Chapter 1557 November 17, 2019